کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت و واحد آزمایشگاه واحد کنترل کیفیت در موازات واحدهای دیگر در راستای كنترل و حفظ شاخص های كیفی قطعات و ارائه محصول مطلوب به مشتریان در تلاش می باشد. این واحد با استفاده از افراد تحصیل کرده و با تجربه کلیه ورودی و خروجی های شرکت شامل مواداولیه، قطعات و محصولات تولیدی را تحت بازرسی قرار می دهد. در این راستا محصولات در 3 مرحله مورد بررسی قرار می گیرد:

كنترل متریال ورودی

كنترل حین فرآیندهای تولید

كنترل محصولات نهایی